ul. Krasickiego 2 14-530 Frombork
797 866 005 55 243 71 35
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej. To placówka dziennego pobytu przeznaczona dla 30 osób przewlekle chorych psychicznie oraz osób upośledzonych umysłowo. Dom zlokalizowany jest w zabytkowej kanonii Matki Boskiej Wniebowziętej.

Prowadzone zajęcia terapeutyczne odbywają się, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w następujących pracowniach:

-pracownia gospodarstwa domowego
-pracownia rękodzielnicza
-pracownia plastyczna
-pracownia komputerowo- multimedialna
-pracownia rehabilitacyjna

Placówka poprzez różne formy i metody realizuje treningi, takie jak: trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności życia codziennego, trening aktywnego spędzania wolnego czasu, trening rehabilitacji ruchowej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
Współpracujemy z rodzinami oraz prowadzimy indywidualne poradnictwo psychologiczne. Środowiskowy Dom Samopomocy bierze czynny udział w życiu środowiska lokalnego.

 

Dane kontaktowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy
Caritas Archidiecezji Warmińskiej

ul. Katedralna 13
14-530 Frombork
tel. 55 239 35 04
mail: sdscaritas@onet.pl
NIP: 582-16-10-676
REGON: 040013112-00088